Zwrot podatku z Niemiec - Zwrot podatku z zagranicy Kielce
390
page-template-default,page,page-id-390,bridge-core-2.7.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-26.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Zwrot podatku z Niemiec

Co sprawia, że należą Ci się te pieniądze?

 

 1. Roczny dochód nie przekraczający kwoty wolnej od podatku.
 2. Źle przydzielona klasa podatkowa.
 3. Wsparcie finansowe współmałżonka, ewentualnie osoby na utrzymaniu w Polsce.
 4. Ponoszenie opłat związanych z wykonywaną pracą. (takie jak koszty podróży)
 5. Paca na niepełny etat  lub tymczasowa.
 6. Wydatki związane z transportem do i z Niemiec.
 7. Różne koszty wynikające z wykonywanej pracy.
 8. Opłacanie mieszkania zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

 

Szybki zwrot podatku Niemcy?

Pewnie! To takie proste, usiądź wygodnie… i wypełnij formularz, który znajduje się po prawej stronie. Możesz także zadzwonić na naszą bezpłatną infolinię. Zapytaj nas o odzyskanie pieniędzy z tytułu nadpłaconego podatku. Nic prostszego, bez ukrytych opłat i zobowiązań. Co potem? Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług. Przygotujemy wszystko, dopytamy Cię o potrzebne dane. Następnie przejdziemy do działań mających na celu odzyskania Twoich pieniędzy, które Ci się należą z tytułu nadpłaconego podatku.

Ulgi podatkowe
 • rozliczenie z małżonkiem – w tym przypadku kwota wolna od podatku wzrasta do 16008 euro.
 • ulga na dziecko – tzw. Kinderfreibetrag – obniża kwotę przychodu podlegającą opodatkowaniu
 • ulga na drugie gospodarstwo domowe – tu można uwzględnić takie koszty jak: dojazdy z Polski do Niemiec, koszty poniesione z utrzymaniem auta (naprawy, holowanie, ubezpieczenie etc.) koszty utrzymania mieszkania w Niemczech, diety (max 2160 euro rocznie)
 • koszty poniesione na dojazdy do miejsce pracy – bilety miesięczne, rachunki za paliwo i amortyzację auta
 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – szkolenia, kursy, studia podyplomowe
 • koszty związane z przynależnością do związków zawodowych
 • rachunki za telefon i internet, jeśli był wykorzystywany do celów służbowych
 • koszty poniesione z wypadkiem komunikacyjnym, który miał miejsce w drodze do pracy
Klasy podatkowe w Niemczech
I klasa podatkowa

Jest stosowana u podatników, którzy żyją samotnie, mają małżonków żyjących za granicą, lub żyją w separacji z małżonkiem. Dotyczy to również osób żyjących w konkubinacie, owdowiałych, rozwiedzionych, lub osób, które nie spełniają wymogów dot. III lub V klasy podatkowej.

II klasa podatkowa

Druga klasa podatkowa dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Dla osób owdowiałych samotnie wychowujących dzieci druga klasa podatkowa jest stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmarł jego małżonek.

III klasa podatkowa

Dotyczy ona osób żyjących w związku małżeńskim, jeśli obydwoje małżonkowie mają nieograniczone prawo podatkowe, nie są w separacji a jeden z małżonków nie pracuje lub osiąga niskie przychody i należy do 5 klasy podatkowej.

IV klasa podatkowa

Czwarta klasa podatkowa jest stosowana u pracowników, którzy żyją w związku małżeńskim, jeśli obydwoje małżonkowie mają nieograniczone prawo podatkowe, nie żyją w separacji i obydwoje osiągają przychody na podobnym poziomie. Jeśli jeden z małżonków należy do 5 klasy podatkowej, drugi powinien należeć do 3. klasy podatkowej. Czwarta klasa podatkowa (w przeciwieństwie do III/V) powinna być wybierana przez małżonków, jeśli ich przychody są na podobnej wysokości. Na koniec roku warto sprawdzić czy nie opłaca się nam zmienić klasy podatkowej, aby uniknąć płacenia wysokich podatków.

V klasa podatkowa

Stosowana jeśli jeden z małżonków osiąga wysokie przychody i jest w 3. klasie podatkowej a drugi stosunkowo niskie (5. klasa podatkowa). Małżonkowie rozliczający się na tej zasadzie zwykle otrzymują decyzję na dopłatę a złożenie rocznej deklaracji podatkowej jest dla nich obowiązkowe.

VI klasa podatkowa

Została stworzona na potrzeby osób zatrudnionych w dwóch lub trzech miejscach (pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.). Ponadto jeśli pracownik nie okaże swojej karty podatkowej, pracodawca może odmówić mu zastosowania 6 klasy podatkowej.

Termin składania deklaracji podatkowej

O zwrot podatku niemcy można starać się 4 lata wstecz. Deklaracje podatkowe od dnia 1 stycznia 2015 roku możemy więc złożyć w Niemieckim Urzędzie Skarbowym za lata: 2011,2012,2013,2014.

Klienci, którzy mają trzecią lub piątą klasę podatkową (tzw. Steuerklasse), mogą rozliczać się siedem lat wstecz.

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku

Minimalny czas oczekiwania na zwrot podatku Niemcy (decyzja) to miesiąc, w przypadku pracowników polskich firm budowlanych od 3 – 6 miesięcy, ponieważ ich rozliczenia prowadzone są wyłącznie w dwóch Niemieckich Urzędach Skarbowych – w Oranienburgu oraz Cottbus.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy klient nie wskaże konta do zwrotu, są wysyłane czeki, które można zrealizować w polskich bankach.

Przekazanie zwrotu klientowi

Zwrot podatku Niemcy jest przekazywany w walucie euro przez Niemiecki Urząd Skarbowy bezpośrednio na konto wskazane przez klienta. Opłatę za usługę należy uiścić w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zwrotu na konto.

Kto może starać się o odzyskanie podatku?
 • pracownicy sezonowi
 • osoby zatrudnione na stałe lub tymczasowo w niemieckich firmach
 • pracownicy polskich firm budowlanych, które prowadzą działalność na terenie Niemiec
 • studenci, stażyści
 • w wyjątkowych przypadkach o zwrot podatku może się starać osoba, która posiada stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku, któremu należy się zwrot podatku
Do pobrania
Dokumenty niezbędne do rozliczenia

Do prawidłowo zrealizować zwrot podatku Niemcy, niezbędne są następujące dokumenty: niemieckie zaświadczenie podatkowe tzw. Lohnsteuerbescheinigung).

Podatnicy ubiegający się o zwrot podatku z Niemiec zobowiązani są także do przedłożenia w Niemieckim Urzędzie Skarbowym zaświadczeń UE/EOG – informacja o przychodach osiągniętych w danym roku podatkowym w kraju zamieszkania, wystawianych przez polski US.