Gewerbe - Zwrot podatku z zagranicy Kielce
700
page-template-default,page,page-id-700,bridge-core-2.7.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-26.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Gewerbe

Nasza obsługa Gewerbe

Jeżeli pracujesz w Niemczech na własny rachunek, czyli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to nazywa się to właśnie Gewerbe.
Zgłaszając się do nas i wypełniając prosty formularz, możesz mieć pewność, że załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, związane z:

 

Założeniem działalności

 

Prowadzeniem działalności

 

Rozliczaniem działalności

 

Zamykaniem działalności

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia działalności gospodarczej

Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia działalności gospodarczej w Niemczech?

 

 • dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia działalności gospodarczej,
 • w niektórych przypadkach również: zaświadczenie o niekaralności- Polizeiliches Führungszeugnis, poświadczenie o wpisie do rejestru handlowego, bądź izby rzemieślniczej, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do wykonywania danego zawodu (udokumentowane).

 

Wymagane bywają do wglądu:

 

 • dokument potwierdzający zameldowanie w Niemczech,
 • umowa wynajmu lokalu do prowadzenia Gewerbe,
 • dokument poświadczający prawo do swobodnego przesiedlania się- tzw. Freizügigkeitsbescheinigung.
Informacje, które należy podać, rejestrując działalność Gewerbe
 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • data założenia działalności gospodarczej,
 • płeć,
 • miejsce i data urodzenia,
 • niemiecki adres zameldowania i adres siedziby firmy,
 • szczegółowy zakres usług, jakie będą wykonywane w ramach działalności Gewerbe

Dodatkowe informacje potrzebne do rejestracji podatkowej:

 • stan cywilny i ewentualna data ostatniej zmiany stanu cywilnego,
 • przewidywane obroty w roku bieżącym i w roku kolejnym,
 • przewidywane dochody ze wszystkich źródeł w roku bieżącym i w roku kolejnym, a także przewidywane dochody współmałżonka lub partnera w związku partnerskim,
 • dane osobowe małżonka oraz partnera,
 • poprzedni adres zamieszkania,
 • wyznanie – religia,
 • wcześniej prowadzone działalności gospodarcze- w tym numery podatkowe oraz dane urzędu skarbowego, który był w przeszłości właściwy dla prowadzonych działalności.
Kto musi rozliczać się z Gewerbe

Każda osoba, która prowadziła w konkretnym roku podatkowym własną działalność gospodarczą w Niemczech, jest zobligowana do złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. Dotyczy to również tych osób, których dochód nie przekroczył sumy wolnej od podatku, nie osiągających żadnego dochodu lub też tych, które poniosły stratę.

Termin składania deklaracji podatkowych w Niemczech

Złożenie deklaracji podatkowej upływa z dniem 31 maja następnego roku, jednak korzystając z usług naszych doradców wspomniany termin można przedłużyć aż do 31 grudnia.

Gewerbe a VAT

Zwolnione z podatku VAT są te osoby, które podczas zakładania działalności Gewerbe zawarły we wniosku informację, że będą prowadzić małą działalność gospodarczą (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). W świetle przepisów o VAT, mały przedsiębiorca to ten, którego całoroczny obrót w danym roku nie powinien przekroczyć 17,5 tys. euro i 50 tys. euro w roku następnym.

Koszty, które można sobie odliczyć

Przy rozliczaniu Gewerbe można dokonać odliczenia różnych kosztów powiązanych z prowadzeniem tej działalności: internet, telefon, paliwo, środki czystości, ubrania robocze, bilety, laptop, środki przeznaczone na reklamę, narzędzia itp. Nie można jednak zapominać, by przy każdym tego rodzaju odliczeniu mieć rachunek potwierdzający poniesione koszty, jak też potwierdzenie poniesienia tego konkretnego wydatku; wyciąg bankowy dla płatności dokonanych drogą elektroniczną.

Dokumenty do rozliczenia

Przy dokonywaniu rozliczenia Gewerbe konieczne jest zaświadczenie o dochodach (EU/EOG), dokumenty potwierdzające opłacane składki ubezpieczeniowe, wymienione wyżej rachunki, przychody i rozchody w rozliczanym roku i kopia dowodu tożsamości; dodatkowo potwierdzenia otrzymania i dokonania tych płatności dla faktur płatnych przelewem.

Warte zapamiętania

Ubezpieczenie zdrowotne– wszyscy prowadzący działalność w Niemczech są zobowiązani opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Zaleca się załatwienie tych formalności jeszcze zanim założy się swoją działalność. Wyboru można dokonać pomiędzy ubezpieczeniem w prywatnej lub państwowej kasie chorych.

 

Ubezpieczenie rentowo-emerytalne- pod to ubezpieczenie podlegają obowiązkowo tylko wybrane grupy prowadzące działalność gospodarczą: rzemieślnicy wyszczególnieni w załączniku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle. Inne osoby mogą je zawrzeć w drodze złożenia wniosku.

 

Przechowywanie dokumentów– priorytetem jest przechowywanie wszelkiej dokumentacji w kwestii działalności gospodarczej przez czas od 6 do 10 lat. Zachować należy przede wszystkim: rachunki i dokumenty związane z założoną działalnością, rachunki zysków, jak też strat, nazwy firm i adresy zleceniodawców, dane o wykonywanych usługach oraz miejscu ich wykonywania.

Wyrejestrowanie Gewerbe

Obligatoryjnie należy zgłosić ten fakt w tych wszystkich instytucjach, które mają wiedzę o rejestracji działalności. Głównie chodzi o:

 

 • Urząd Skarbowy- Finanzamt
 • Izba rzemieślnicza- Handwerkskammer, bądź przemysłowo- handlowa (industrie und handelskammer)
 • BG- Bau,
 • Amt für Arbeitschutz.